UA-57417491-1
Výroba nových mobilních domů

Úvod


Mobilní domy na podvozku, známé též jako mobilheim, mobilhaus nebo mobilhome, se stále těší vzrůstající oblibě. Jejich nespornou výhodou je, že vlastník nepotřebuje k jejich umístění žádné stavební povolení a po umístění domu na pozemek a drobných úpravách, jako je připojení na sítě a vyrovnání domu, je ihned připraven k bydlení či rekreaci. Nevýhodou těchto mobilních domů na podvozku je, že se jedná ve valné většině o mobilheimy dovezené a použité, které nebyly navrženy a zkonstruovány do našich klimatických podmínek. Tudíž energetická náročnost v zimním období na vytopení a v letním období na ochlazení je příliš vysoká. A to i u domů, které jsou deklarovány jako mobilheimy celoroční. Řešením pak je, tyto mobilheimy celkově revitalizovat, což má za následek minimálně zdvojnásobení jeho kupní ceny. Další nevýhodou těchto mobilních domů je, že nevyhovují svými parametry naším předpisům a tudíž je nelze v případě potřeby kolaudovat, a to jak pro bydlení či rekreaci.
Připravili jsme pro vás řadu nových mobilních domů na podvozku, zkonstruovaných pro klimatické podmínky střední Evropy, při jehož vývoji byly využity bohaté zkušenosti s prodejem a klientskými požadavky společnosti International Job Company, s.r.o., která je franšízantem společností Marvel-mobilní domy a do jejichž prodejní sítě byly dodány vzorové mobilní domy na podvozku. Cena těchto domů je pak srovnatelná s cenou kvalitnějšího použitého domu po celkové revitalizaci.Výroba

Domy jsou vyráběny v montážní hale a na stavbu jsou dovezeny jako hotový komplet. Po usazení a připojení na inženýrské sítě jsou ihned připraveny k použití. Malou vyjímkou jsou pak domy, u kterých si klient zvolí jako venkovní povrchovou úpravu omítku, kde je nutné dohotovit finální povrch až po usazení domu.Podvozek

Podvozek není určen pro pohyb po veřejných komunikacích a slouží tedy pouze pro pohyb po staveništi a při umisťování domu. K přepravě domu po veřejných komunikacích je potřebné přepravní zařízení. Jeho koncepční řešení umožňuje po sejmutí kol usadit dům na základové patky nebo pasy.


Nadstandardní výroba

Jsme připraveni, po osobním jednání, vyjít vstříc klientům, kteří mají zájem o stavbu mobilního domu na podvozku dle jejich vlastního návrhu. Pro vlastní návrh je však nutné dodržet maximální rozměr domu 12 x 4 m. Návrh domu a příprava stavební dokumentace je honorován dle aktuálního ceníku
Stránky jsou ve výstavbě
© 2008-2016 STALFA | info@stalfa.cz
Veškeré obrázky a data jsou majetkem firmy RK INGFIN, s.r.o. a bez písemného souhlasu je jejich další používání zakázáno